Post Grids

Pillar comes complete with Visual Composers flexible Post Grids, giving you powerful options for displaying your content.

Regular Grid

Hlavné zmeny v platení daní, odvodov a ostatné dôležité zmeny v roku 2020 v kocke!

Od 1.1.2020 sa zvyšuje minimálna mzda na sumu 580,- EUR …

Daňová optimalizácia 2015 a 2016

Po množstve obmedzení na nákladovej strane podnikateľov ostalo ešte niekoľko …

Tak mám sa “samozamestnať”?

Prechádzam zo živnosti na „sročku“, čo s mojimi sociálnymi a zdravotnými odvodmi? …

Služobné cesty v tuzemsku a v zahraničí

Tento týždeň som sa zúčastnil na školení, ktorého témou boli …

Hlavné zmeny v platení daní, odvodov a ostatné dôležité zmeny v roku 2015 v kocke

Zvyšuje sa odpočítateľná položka pre platenie odvodov z dôhod o brigádnickych prácach …

Nové sadzby stravného

Podľa §5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných …

Load More Grid

Hlavné zmeny v platení daní, odvodov a ostatné dôležité zmeny v roku 2020 v kocke!

Od 1.1.2020 sa zvyšuje minimálna mzda na sumu 580,- EUR …

Daňová optimalizácia 2015 a 2016

Po množstve obmedzení na nákladovej strane podnikateľov ostalo ešte niekoľko …

Tak mám sa “samozamestnať”?

Prechádzam zo živnosti na „sročku“, čo s mojimi sociálnymi a zdravotnými odvodmi? …

Služobné cesty v tuzemsku a v zahraničí

Tento týždeň som sa zúčastnil na školení, ktorého témou boli …

Hlavné zmeny v platení daní, odvodov a ostatné dôležité zmeny v roku 2015 v kocke

Zvyšuje sa odpočítateľná položka pre platenie odvodov z dôhod o brigádnickych prácach …

Nové sadzby stravného

Podľa §5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných …

Ako (ne)platiť daňové licencie

V tomto roku asi najviac v podnikateľskej verejnosti rezonuje téma daňové licencie …

Používanie motorového vozidla na podnikateľské účely

Každý začínajúci podnikateľ rieši dilemu či a hlavne ako používať motorové …

Zoznam subjektov oslobodených od dane z pridanej hodnoty (DPH)

Oslobodené od dane z pridanej hodnoty sú: poštové služby podľa § …

Hlavné zmeny v platení daní, odvodov a ostatné dôležité zmeny v roku 2014 v kocke!

Znižuje sa sadzba dane pre právnické osoby na 22% Zvyšuje …

Ako správne vystavovať faktúry

Často sa vo svojej praxi stretávam s rôznymi kreatívnymi spôsobmi ako …

Zrušme zákon o DPH!

Daň z pridanej hodnoty je citlivá téma. Každé jej percentuálne zvýšenie …

Podnikanie a prevádzka v súkromnej nehnuteľnosti

Mnohí podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť …

Hlavné zmeny v platení daní a odvodov v roku 2013 v kocke

Od 1.1.2013 je platná novela zákona o dani z príjmov č. 595/2003 …

Investíciami do vedy a výskumu k vyššej životnej úrovni

Investície do vedy a výskumu sú obrovským dlhodobým prínosom pre …

Fenomén dobrého a zlého účtovníka

Každý kto si založí malú obchodnú spoločnosť začne ihneď po …

Zdaňovanie neziskových subjektov

Neziskové účtovné jednotky nie sú poväčšine zriaďované za účelom podnikania, …

SZČO vs. SRO

Od 1.1.2013 nás v odvodoch a daniach čakajú mnohé zmeny. …

Dlh treba zakázať!

Každý z nás nosí v peňaženke zopár drobných. Niekto desať, …

Pagination Grid