Často sa vo svojej praxi stretávam s rôznymi kreatívnymi spôsobmi ako vystavovať faktúry. Preto som sa rozhodol napísať článok a objasniť niektoré nezrovnalosti a upozorniť na často sa opakované chyby.

Vystavovanie faktúr platcom DPH upravuje jediný zákon a to Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., konkrétne §71 až §76. Neplatcovia DPH môžu vystavovať účtovný doklad, ktorého náležitosti upravuje §10 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Neplatca DPH nemusí dodržiavať všetky pravidlá fakturácie zo Zákona o DPH ale ideálne je ak faktúry vystavuje, keďže obsahujú podobné náležitosti aké má účtovný doklad.

Je veľmi dôležité aby sa faktúry vystavovali  časovo chronologicky a vzostupne. Napríklad faktúra:

  • 14010001 zo 14.1.2014
  • 14010002 z 20.1.2014
  • 14010003 z 25.1.2014 … atď.

Ideálne je mať viacero číselný radov. Jeden pre riadne faktúry, druhý pre zálohové faktúry a tretí pre dobropisy. Číselný rad vždy na začiatku účtovného roka začíname od čísla jeden!

Platcovi DPH zákon určuje do 15 dní vystaviť faktúru (daňový doklad) pri nasledovných prípadoch:

  • 15 dní od definitívneho dodania tovaru alebo služby svoju odberateľovi
  • 15 dní od prijatia preddavku na bankový účet alebo v hotovosti
  • 15 dní od konca mesiaca v ktorom dodal tovar alebo službu do členského štátu EÚ oslobodenú od DPH

Veľmi dôležitým údajom na faktúre pre platiteľov DPH je určite dátum dodania. Toto je veľmi široká téma avšak poväčšine je dátumom dodania dátum, kedy si predmetný tovaru alebo službu preberá odberateľ a stáva sa jeho majetkom.

Ďalším dôležitým dátumom je dátum splatnosti. Štandardná doba splatnosti je 14 dní od vystavenia faktúry. Zákon síce upravuje maximálnu dobu splatnosti na 60 dní ale taktiež dáva možnosť dohodnúť sa na dlhšej splatnosti.

Klientom, ktorí majú väčší počet vydaných faktúr odporúčam vystavovať faktúry on-line v jednom konte, ktoré podporuje automatické importy do účtovného softwaru. Veľmi dobré skúsenosti mám s používaním napríklad http://www.superfaktura.sk/. Služby na super faktúre sú síce spoplatnené ale protiváhou je fakt, že dávam klientom na importované faktúry 50% zľavu, takže sa to určite oplatí pri väčších objemoch.