Od 1.1.2020 sa zvyšuje minimálna mzda na sumu 580,- EUR a minimálny hodinový zárobok na 3,333 EUR.

Ak za rok 2019 dosiahnete príjem zo živnosti nižší, ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čiže ak budete mať zo živnosti za rok 2019 príjem cca 5 724,- EUR a menej, Sociálna poisťovňa Vám k 1.7.2020 odvody na sociálne poistenie nevymeria. Za rok 2020 by mala byť táto suma na úrovni až 6 078,- EUR.

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2020 sa zvyšuje na sumu 4 414,20 EUR.

Od 1.1.2020 sa mení výška minimálnych odvodv pre SZČO. Do sociálnej poisťovne je potrebné za január odviesť sumu 167,89 EUR a do zdravotnej poisťovne 70,91 EUR (týka sa aj všetkých samoplatiteľov).

Od 1.1.2020 platí nová sazdba pre daň z príjmov fyzických a právnických osôb a to 15% pre všetky subjekty dosahujúce obrat do 100 000,- EUR ročne.

Od 1.1.2020 sa mení výška sumy pre povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov pre FO a PO a to zo sumy daňovej povinnosti 5 000 EUR (predtým 2 500 EUR).

Od 1.1.2020 sa zavádza do zákona o dani z príjmov termín mikrodaňovník. Výhody ako neobmedzené odpočítavanie daňovej straty alebo svojvoľné odpisovanie majetku si však bude môcť čerpať až od roku 2021

Zavádza sa nová odpisová skupina 0. Do tejto odpisovej skupiny budú patriť motorové vozidlá výlučne na elektrický pohon. Ich doba odpisovania bude 2 roky.

Od roku 2020 sa nebude musieť daňová strata uplatňovať rovnomerne a bude ju možné odpočítať do výšky 50% základu dane. Na jej odpočet bude nárok 5 rokov.