Tento týždeň som sa zúčastnil na školení, ktorého témou boli práve služobné cesty a rád by som sa podelil o niekoľko drobných postrehov na túto tému:

 • cestovné náhrady (stravné + vreckové) sa nemusia vyplácať iba tomu kto dostáva mzdu. Môžeme ich vyplácať aj osobám a subdodávateľom s ktorými máme podpísané napríklad zmluvy o spolupráci, zmluvy o sprostredkovaní  a pod.
 • cestovné náhrady môžeme vyplatiť aj zamestnancovi, ktorý pracuje na dohodu. Avšak musí odpracovať viac ako 4 hodiny denne
 • cestovné náhrady môžeme aj paušalizovať (§34 zákona o cestovných náhradách)
 • na náhrady nemá nárok zamestnanec, ktorého vyslanie mimo pracoviska má priamy súvis s výkonom jeho pracovného zaradenia (napr. behanie po úradoch a pod.)
 • pri dobe trvania zahraničnej služobnej cesty si treba dať pozor na krátenie stravného (nad 12h. 100%, od 6 do 12h. 50% a do 6H je to len 25%)
 • ak zamestnanec vyslaný na zahraničnú služobnú cestu prechádza viacerými krajinami uplatňujeme stravné krajiny ktorou prechádza najdlhšie ak prechádza viacerými krajinami po rovnakú dobu uplatňujeme stravné, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie
 • ak zamestnávateľ poskytuje plnenia v rámci služobných ciest nad rámec ustanovený zákonom nie sú takéto plnenia uznanými daňovými nákladmi zamestnávateľa
 • ak na služobnej ceste použijeme napríklad auto z auto požičovne zaniká nám nárok na uplatnenie tzv. kilometrovného a do nákladov si uplatňujeme iba požičovné
 • cestovná náhrada je pre zamestnanca mimo daňovo – odvodového režimu okrem vreckového. Ak sa však nejedná o plnohodnotného zamestnanca (práca na inú zmluvu) bude si musieť tento príjem zdaniť
 • vreckové podlieha zdaneniu a odvodom. Daňovo uznateľných je len 40% zo sumy stravného.
 • vreckové si nemôžu uplatňovať SZČO
 • konatelia obchodných spoločností sa pri služobných cestách posudzujú ako zamestnanci (majú nárok na rovnaké výhody)
 • ak má SZČO požičané motorové vozidlo sama od seba alebo manžela/manželky môže si uplatniť kilometrovné ak však má vozidlo požičané od tretej osoby kilometrovné si nemôže uplatniť a do nákladov sa zahŕňa iba požičovné
 • ak bolo niekedy motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku, odpísalo sa a konateľ si ho preradí do osobného užívania nie je možné si na toto vozidlo uplatniť kilometrovné