Po množstve obmedzení na nákladovej strane podnikateľov ostalo ešte niekoľko možností ako si efektívne znížiť daňový základ. Ich prehľad jednotlivo a stručne prinášam nižšie:

 • „KILOMETROVNÉ“ o kilometrovnom som písal už dávnejšie. V podstate ide o prenajatie si súkromného motorového vozidla na podnikanie a uplatnenie si základnej cestovnej náhrady vo výške 0,183 EUR za kilometer plus pohonné hmoty. Menšou nevýhodou je vyhotovovanie tzv. „cesťákov“ kde sa vykáže odkiaľ a kam sa išlo a koľko kilometrov sa ubehlo tam a späť. Príjem z vyplatených cestovných náhrad je pre zamestnanca/konateľa nedaňovým príjmom a takto vyplatené náhrady sú zasa daňovým výdavkom podnikateľského subjektu. K dalším informáciam pridávam link: https://www.jk-uctovnictvo.sk/pouzivanie-motoroveho-vozidla-na-podnikatelske-ucely/
 • „MZDA“ hlavným princípom mzdy v nákladoch zamestnávateľa je, že všetky náklady spojené s priznaním a vyplatením mzdy sú daňovo uznateľné. Jedná sa o sumár brutto mzdy + odvody, ktoré platí za zamestnanca zamestnávateľ. Pri brutto mzde napríklad600,- EUR/mesačne sú náklady podnikateľa na takúto mzdu 811,20 EUR/mesačne. Nevýhodou je sumár zaplatených odvodov do poisťovní, väčšia administratívny záťaž a sledovanie legislatívy. Viac informácií k danej problematike som napísal v tomto článku: https://www.jk-uctovnictvo.sk/tak-mam-sa-samozamestnat/
 • „ŽIVNOSŤ“ prekvapuje ma ako málo ľudí vie o takej výhode ako je strop pre platenie sociálnych odvodov v živnosti. Je to pritom celkom jednoduché. Ak máte v živnosti ročný sumár príjmov do istej sumy (pre rok 2015 je to 5 148,- EUR) nevzniká Vám povinnosť od 1.7.2016 do 30.6.2017 platiť sociálne odvody. Jediné čo platíte sú minimálne zdravotné odvody.
 • „DOHODA BRIGÁDNIK“ pre rok 2015 a tiež aj pre rok 2016 ostáva výhoda pre všetkých študentov dennej formy štúdia, ktorí majú do 26 rokov, odvodová výnimka do výšky 200,- EUR mesačne, ktorú si môžu uplatniť u svojho zamestnávateľa. Zamestnávateľ za študenta – brigádnika platí iba garančné a úrazové poistenie v úhrnnej výške 1,05 %. Odvodovú výnimku si pracujúci študent môže uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Výhodou je, že takúto odmenu si môže zamestnávateľ celú zahrnúť do nákladov.
 • „DÔCHODCA NA DOHODU“ množstvo ľudí na dôhodku, ktorí si privyrábajú k svojej penzii, pracuje na dohodu. Tento typ dohodára platí iba sociálne poistenie (dôchodkové, garančné, úrazové a rezervný fond) v celkovej výške 23,8 % (zamestnanec + zamestnávateľ). Problémom však je, že si nemôže uplatniť nezdaniteľnú čiastku a z jeho mzdy zamestnávateľ zrazi 19% zrážkovú daň. Ale ak je brutto príjem za rok 2015 alebo 2016 do sumy 1 901,66 EUR odporučil by som podať „áčkové“ daňové priznanie kde by sa uviedol dosiahnutý príjem a úhrn zaplatenej dane. Súčtové riadky by sa automaticky načítali prázdne a zo zaplatenej dane by sa razom stal preplatok na dani, ktorý by daňový úrad musel vrátiť.
 • „PRENÁJOM LICENCIE“ zaujímavé, hlavne pre ľudí pracujúcich v oblasti informačných technológií, by mohlo byť to, že ak napríklad poskytnú ako fyzické osoby svoju licenciu k nimi vytvorenému softwaru k prenájmu alebo použitiu, z takéhoto príjmu nemusia platiť žiadne odvody a ešte si na tento druh príjmu môžu uplatniť paušálne výdavky vo výške 40%.
 • „PRENÁJOM DO 500e“ drobné príjmy ako napríklad prenájom garáže/kancelárie alebo drobného hmotného majetku do 500,- EUR ročne nie je potrebné vôbec zdaňovať. Ak fyzická osoba nepodnikateľ prenajíma podnikateľskému subjektu garáž alebo malý sklad za 40,- EUR mesačne, takýto príjem nemusí fyzická osoba vôbec zdaňovať ani uvádzať do daňového priznania, vzhľadom k tomu, že celkový príjem nepresahuje sumu 500,- EUR. Pre podnikateľský subjekt je takýto výdavok za prenájom plne uznateľným nákladom.
 • „PREDAJ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU“ ak fyzická osoba nepodnikateľ predáva napríklad použitý telefón alebo notebook na základe kúpno predajnej zmluvy právnickej osobe – podnikateľovi takýto príjem fyzická osoba nepodnikaľ nezdaňuje. Podmienkou však je aby tento majetok nebol predtým zaradený v podnikaní. Pre podnikateľa predstavuje takýto výdavok na opačnej strane daňový náklad.
 • „VÝHRY DO 350e“ ak zamestnávateľ medzi svojimi zamestnancami vyhlási súťaž a prvou cenou je výhra 350,- EUR, zamestnanec takúto výhru a tiež každú dalšiu do tejto sumy nemusí zdaňovať a pre zamestnávateľa vyplatenie predmetnej výhry je plnohodnotný daňový výdavok.
 • „VYPLATENIE ZISKU“ ak máte vo svojej SRO naakumulované zisky za viacero období určite si ich nevyplácajte. Od 1.1.2016 sa z likvidačného zostatku už neplatí zdravotka, takže firmu jednoducho zlikvidujte.
 • „OSTATNÉ“ medzi ostatné výdavky, ktoré podnikateľ má a sú vo všeobecnosti daňovo uznateľné patria náklady na telefón, internet, kancelárske potreby, kúpa výpočtovej techniky, marketing, notár, kolky, poštovné… atď. 

Vyššie uvedené body som rozpísal len veľmi stručne, preto som ochotný dať k jednotlivým opatreniam aj individuálnu konzultáciu.

Výpočty majú výlučne informatívny charakter a autor nezodpovedá za prípadný nesúlad výpočtu so skutočnosťou!

Autor: JK – účtovníctvo, s. r .o.