Služby

Vedenie účtovníctva

 • vedenie podvojného účtovníctva,
 • spracovanie priznania k DPH, k cestnej dani, k DzPPO,
 • spracovanie priznania k dani z príjmov FO,
 • spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, Štatistický a Colný úrad,
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmu PO vrátane komunikácie s daňovými úradmi SR,
 • vypracovanie knihy jázd – aj individuálne,
 • individuálny prístup a diskrétnosť samozrejmosťou.
 • rekonštrukcia účtovníctva

Mzdová agenda

 • komplexné spracovanie mzdovej agendy,
 • evidencia miezd zamestnancov,
 • spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad SR,
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti,
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • spracovanie potrebných potvrdení (zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia…).