Cenník

Účtovná položka

0,50 EUR

Ročná účtovná závierka pre klientov – FO

50 EUR

Minimálna cena za vedenie účtovníctva

(v cene je zahrnuté spracovanie účtovníctva (250 položiek), podávanie výkazov DPH, základné poradenstvo, mzdy a personalistika, vypracovanie účtovnej závierky a podanie daňové priznania PO)

125 EUR / štvrťročne

*Čo obsahuje cena za jednu účtovnú položku:

  • Subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH tak jeden doklad (bloček, faktúra…) sa považuje za jednu položku
  • Pri platiteľovi DPH sa na jednom doklade  účtuje o dvoch položkách
  • Jednou položkou sa rozumie aj každý obrat na bankovom výpise

Ceny sú uvedené bez DPH platné k 31.12.2020.