Investície do vedy a výskumu sú obrovským dlhodobým prínosom pre celú spoločnosť, okrem toho, že tvoria nové pracovné miesta, udržujú mladé talenty a skúsených vedcov v tuzemsku sú aj veľkým prínosom pre prílev zdravého kapitálu a investícií. Vo svete je po kvalitnom know how obrovský záujem či už o oblasť výskumu v oblasti priemyslu, farmácie alebo iných odvetví nášho života a vo svete udržujú o krajine pôvodu pozitívne renomé. V doleuvedenej tabuľke je jasne vidieť ktorá krajina má aké výdavky v pomere k HDP. Ak by sme graf zoradili napríklad podľa životnej úrovne, myslím, že poradie by sa veľmi nezmenilo…

Percentuálny podiel prostriedkov vynaložených na vedu a výskum v pomere k HDP za rok 2010:

 

Autor: JK – účtovníctvo, s. r. o.