Každý kto si založí malú obchodnú spoločnosť začne ihneď po zápise do obchodného registra premýšľať ako viesť zložitú administratívu svojej novo založenej firmy. Ak sa rozhodneme pre externé vedenie účtovníctva začneme hľadať niekoho kto sa predmetnou agendou zaoberá. Ale ako vybrať ten správny externý subjekt v ktorom budeme mať dôveru, že celú účtovnú agendu ohľadne nášho podnikania bude spracovávať korektne s platnými zákonmi bez zbytočných pokút.

Ja mám účtovníkov roztriedených do viacerých kategórií. Do prvej kategórie by som zaradil účtovníkov, ktorí svoju prácu berú ako poslanie a za rozumnú cenu vedia odviesť kvalitnú prácu.

To je ale ten ideálny prípad a všetkým takého účtovníka prajem, keďže tak by sa aj účtovnícka agenda mala viesť. Druhá kategória je taktiež dobrý účtovník ale za vysokú sumu. Sem radím takých, ktorí berú svoju prácu ako poslanie. Mnohí okrem účtovníctva sa venujú napríklad auditu, daňovému a finančnému poradenstvu, majú najvyššiu licenciu v účtovníctve a pod. Tu si treba položiť otázku či takého účtovníka naozaj potrebujeme a či naozaj využijeme široký rozsah jeho vedomostí a skúseností k svojmu podnikaniu. Treťou kategóriou, a je jedno či je drahý alebo lacný, je zlý účtovník. To sú typy účtovníkov, ktorých sa opýtame: “a čo taká mandátna zmluva?” Nad tou len kývnu rukou a povedia: “však to netreba, je to zbytočné”. Oni veľmi dobre vedia prečo to hovoria. Je medzi nimi veľa takých, ktorí fakturujú za fiktívne resp. zle odvedenú prácu. Klient si myslí, že všetko je v poriadku, dá účtovníkovi plné moci na zastupovanie pred úradmi a venuje sa ďalej svojmu podnikaniu. Po dlhšej dobe začnú chodiť upomienky a výhražné listy od úradov. Vtedy sa príde na to, že účtovník, ktorému sme do rúk vložili našu dôveru nerobil celú tú dobu vôbec nič. Neexistujú žiadne výstupy, žiadna evidencia pohľadávok ani záväzkov, žiadne odoslané výkazy úradom, daňové priznania, len kopa zaplatených faktúr za vedenie účtovníctva a náklady do budúcna na jeho spätnú rekonštrukciu.

Ako takej katastrofe predísť? Tu je niekoľko rád:

  • ako prioritu si dajte podpísanie zmluvy o vedení účtovníctva, prípadne jej zaslanie aby ste si ju mohli v pokoji preštudovať. Určite by tam mala byť klauzula o náhradách prípadných škôd spôsobených účtovníkom
  • skúste sa budúceho účtovníka spýtať na jeho dosiahnuté vzdelanie, prípadne prax
  • cca 1400 účtovníkov má získanú dobrovoľnú licenciu (tri stupne) pri ktorej musia prejsť náročnými skúškami
  • každý účtovník vám musí vedieť poslať výsledovku, prípadne prehľady záväzkov a pohľadávok. Určite si to priebežne pýtajte, ak je ochotný vám výstupy zaslať minimálne to znamená, že vaše účtovníctvo vedie a spracováva priebežne.
  • dajte výstupy z účtovníctva skontrolovať tretej strane. Napríklad nezávislému audítorovi alebo ďalšiemu účtovníkovi.

Keď sa účtovníctvo vedie analyticky, v súlade s platnou legislatívou a účtovník je svojmu klientovi nápomocný môže to prispieť k lepšiemu, prehľadnejšiemu a kvalitnejšiemu fungovaniu každej spoločnosti bez zbytočných nákladov a stresov.

 

Autor: JK – účtovníctvo, s. r. o.