Prechádzam zo živnosti na „sročku“, čo s mojimi sociálnymi a zdravotnými odvodmi? To je asi najčastejšia otázka, ktorú pravidelne počúvam. Ak ukončujete živnosť a odhodlali ste sa založiť si vlastnú obchodnú spoločnosť prvé čo riešite sú vaše odvodové povinnosti, keďže so zrušením živnosti súvisí aj ukončenie pravidelných platieb poisťovniam a odhlásenie sa zo systému ako SZČO. Po týchto úkonoch má človek hneď viacero možností, ktoré so sebou prinášajú rôzne výhody ale aj nevýhody:

 1. prvou z možností a administratívne asi najjednoduchšou je prihlásiť sa vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a pravidelne do zdravotnej poisťovne odvádzať minimálne zdravotné odvody. Pre rok 2016 budú tieto minimálne odvody vo výške 60,06 EUR mesačne. Ak nie ste zdravotne poistení v inom členskom štáte EU máte takúto povinnosť registrovať  sa v SR, keďže zdravotné poistenie je zo zákona povinné (pokiaľ za vás zdravotné poistenie neplatí štát). Nevýhodou takéhoto poistenia je, že každomesačné preddavky platíte zo svojich čistých peňazí a nikam Vám nevstupujú.

 2. druhou možnosťou je zamestnať sa vo vlastnej firme. Tu je viacero variant aký druh pracovného pomeru môžete sám so sebou uzavrieť.
  • prvým je prihlásiť sa do poisťovní na hlavný pracovný pomer. Najväčšou výhodou v tomto prípade je uplatnenie si odpočítateľnej položky na zdravotné odvody až do výšky 380,- EUR mesačného brutto príjmu (po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok).
   Ak si v pracovnej zmluve určíte, že budete poberať napríklad minimálnu mzdu a budete vykazovať plný úväzok (40 hodín týždenne) máte nárok napríklad aj na stravné lístky (55% z maximálnej hodnoty SL 4,20 EUR je daňovo uznateľných). Poslednou veľkou výhodou je, že si celkovú cenu práce (cca 475,- EUR/mesiac) môžete uplatniť v nákladoch (sumárne za celý rok to potom robí celkom zaujímavú sumu). Nevýhodou takéhoto pracovného pomeru je relatívne vyššia administratívna záťaž  a sledovanie rôznych legislatívnych zmien ako bola posledná o povinnej zdravotnej službe.
  • ďalším variantom je uzavrieť dohodu o konateľskej odmene, ktorá sa riadi literou obchodného zákonníka. Tu si môžete dať odmenu napríklad aj 1,- EUR/mesačne a máte pokryté všetky odvodové povinnosti. Avšak pri takto nízkej mzde bude aj nízky daňový náklad na zabezpečenie takejto mzdy a nie je možnosť si uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody.
   Potom tu máme rôzne dohody či už o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce.

 3. Tretia možnosť nebýva veľmi častá ale aj s ňou som sa už pár krát stretol. Je to v podstate kombinácia vlastnej obchodnej spoločnosti a živnosti. Finta spočíva v tom, že si v živnosti udržíte ročný obrat (pre rok 2015 je to maximálne do výšky  5 148,-EUR) čím Vám nevznikne povinnosť platiť sociálne poistenie od 1.7.2016 ale platíte iba mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne a vo svojej firme sa zamestnáte napríklad na polovičný úväzok, ktorý zdravotná poisťovňa zohľadní v ročnom zúčtovaní a klesnú Vám aj minimálne zdravotné odvody zo živnosti na cca polovicu, ktoré zdravotná poisťovňa určí. Sociálne odvody zo živnosti v tomto prípade neplatíte.

Do tohto procesu samozrejme vstupuje aj vek. Niektorým fyzickým osobám, ktoré majú pár rokov do dôchodku by som takúto odvodovú optimalizáciu neodporúčal z dôvodu zníženia vymeriavacieho základu na ich budúci dôchodok, čo by im v konečnom dôsledku dôchodkovú rentu znížilo.

Žiaľ neexistuje ideálny návod ako úplne prestať platiť odvody ale existujú možnosti ako si tieto povinnosti znížiť čo najviac na minimum a ešte z toho aj vyťažiť z hľadiska daňovej optimalizácie.

Výpočty majú výlučne informatívny charakter a autor nezodpovedá za prípadný nesúlad výpočtu so skutočnosťou!

autor: JK – účtovníctvo, s. r .o.