V tomto roku asi najviac v podnikateľskej verejnosti rezonuje téma daňové licencie inak ľudovo nazývané aj daňou zo straty. V článku sa pokúsim jasne a stručne vysvetliť kto a ako daňové licencie bude platiť prípadne neplatiť vôbec.

Daňové licencie sa vzťahujú iba na právnické osoby a platia sa v rôznych výškach, ktoré sú ohraničené obratom obchodnej spoločnosti a štatútom platcu/neplatcu DPH. Najčastejšie budú platiť licencie neplatitelia DPH a to do výšky 480,- EUR ročne a platitelia DPH vo výške 960,- EUR. Licencia je splatná najneskôr do termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014 teda buď do 31.3.2015 alebo ak je odložená povinnosť podať daňové priznanie tak najneskôr do 30.6.2015. Daňovú licenciu nie je povinná platiť právnická osoba za rok v ktorom bola založená.

Výška úhrady daňovej licencie je ovplyvnená výškou daňovej povinnosti. A tu si uvedieme niekoľko najčastejších príkladov:

  1. Ak subjekt (neplatiteľ DPH) podá daňové priznanie začiatkom marca s vyčíslenou daňovou povinnosťou na úrovni 400,- EUR túto daň je povinný zaplatiť najneskôr do 31.3.2014 ak nemal odklad. K tejto dani ďalej doplatí ďalších 80,- EUR aby sumu dorovnal do výšky daňovej licencie.
  2. Ak subjekt (neplatiteľ DPH) podá daňové priznanie s vyčíslenou daňovou povinnosťou 700,- EUR daňovú licenciu nemusí platiť vôbec, keďže do štátneho rozpočtu odvedie viac ako je stanovená daňová licencia, týmto pádom má úhradou predmetnej povinnosti všetky svoje záväzky z dani z príjmov PO za rok 2014 voči Daňovému úradu vysporiadané.
  3. Ak subjekt (neplatiteľ DPH) podá daňové priznanie s akoukoľvek daňovou stratou tak je povinný, ak nemá odklad, do 31.3.2014 uhradiť daňovú licenciu v plnej výške a to 480,- EUR.

Preplatky na daňových licenciách si subjekty môžu odpočítať od následných daňových povinností počas doby troch rokov po sebe nasledujúcimi.

Výpočty majú výlučne informatívny charakter a autor nezodpovedá za prípadný nesúlad výpočtu so skutočnosťou!

autor: JK – účtovníctvo, s. r .o.