Podľa §5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách stanovuje nové výmery sumy stravného pre časové pásma nasledovne:

  • 4,20 EUR pre časové pásmo 5 a 12 hodín
  • 6,30 EUR pre časové pásmo 12 až 18 hodín
  • 9,80 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín

Minimálna hodnota stravného lístka sa zvýšila na sumu 3,15 EUR a maximálna hodnota na 4,20 EUR.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31.10.2014