Oslobodené od dane z pridanej hodnoty sú:

 • poštové služby podľa § 28,
 • zdravotná starostlivosť podľa § 29,
 • služby sociálnej pomoci podľa § 30,
 • výchovné služby a vzdelávacie služby podľa § 31,
 • služby dodávané členom podľa § 32,
 • služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou podľa § 33,
 • kultúrne služby podľa § 34,
 • zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35,
 • služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu podľa § 36,
 • poisťovacie služby podľa § 37,
 • dodanie a nájom nehnuteľnosti podľa § 38,
 • finančné služby podľa § 39,
 • predaj poštových cenín a kolkov podľa § 40,
 • prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa § 41,
 • dodanie tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň podľa § 42,
 • dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa § 43,
 • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 44,
 • prvý odberateľ pri trojstrannom obchode podľa § 45,
 • prepravné služby podľa § 46,
 • vývoz tovaru a služieb podľa § 47,
 • dovoz tovaru podľa § 48.

autor: JK – účtovníctvo, s. r .o.