Každý začínajúci podnikateľ rieši dilemu či a hlavne ako používať motorové vozidlo na svoje podnikanie. Kúpiť si nové, používať staré alebo si vozidlo prenajať ? V tomto článku sa pokúsim priblížiť čo sa komu a za akých podmienok oplatí.

Prvou z možností je kúpa auta. Možností kúpy má dnes podnikateľ niekoľko. Buď automobil kúpi na leasing, úver alebo za hotovosť. Od roku 2012 sa odpisovanie motorových vozidiel zjednotilo. Auto patrí do prvej odpisovej skupiny a odpisuje sa 48 mesiacov. Mesačné odpisy si podnikateľ vie jednoducho vypočítať ako 1/48 zo vstupnej ceny auta odo dňa začiatku používania v podnikaní. Pri kúpe auta a jeho následnom zaradení do majetku obchodnej spoločnosti si podnikateľ môže okrem odpisovania ďalej uplatňovať v nákladoch poistné, opravy auta, autopotreby a samozrejme pohonné hmoty. Pohonné hmoty si vo výške 100% uplatňuje iba v prípade ak si vedie podrobnú knihu jázd. Ak si ju nevedie tak si môže uplatniť iba 80% nákladu na pohonné hmoty.

Druhou z možnosti je prenájom motorového vozidla. Auto si môže podnikateľ prenajať aj sám od seba, prípadne od manželky/manžela, príbuzného, kamaráta… Pri tejto možnosti sa spíše zmluva o prenájme kde sa presne špecifikuje kto a aké náklady bude znášať. Napríklad kto bude platiť poistné, opravy, cestnú daň a pod. Pri prenájme motorového vozidla si však subjekt nemôže priamo do nákladov uplatňovať pohonné hmoty ale robí si tzv. kilometrovné. Suma základnej sadzby kilometrovného je 0,183 EUR/1km. K tejto sume sa pripočítava priemerná spotreba pohonných hmôt a násobí sa to počtom ubehnutých kilometrov. Ideálne je ak má podnikateľ viacero odberateľov rôzne po Slovensku a tak si môže vypracovávať kilometrové do rôznych miest.

Podľa môjho názoru ak si podnikateľ plánuje kúpiť nové auto, ktorého vstupná cena sa pohybuje cez 10 000,- EUR a vyššie tak jednoznačne by som ho zaradil do majetku a odpisoval. Ak podnikateľ vlastní alebo má k dispozícii ojazdené motorové vozidlo, ktorého zostatkové cena je nižšia napríklad okolo 5 000,- EUR tak odporúčam si ho prenajať a robiť si tzv. kilometrovné. A prečo práve takýto postup?

Čím drahšie auto si kupujeme tak tým viac sa nám ho oplatí zaradiť do majetku v čo najvyššej cene a tým pádom na každý mesiac počas štyroch nasledujúcich rokov pripadá vyšší odpis. Ak zaraďujeme do majetku ojazdené staršie vozidlo tak pri jeho zaradení by boli odpisy nízke a tým pádom sa nám viac oplatí robiť kilometrovné. Samozrejme každý môže mať rôzne pohnútky  a preto výber jednej z možnosti nechávam na každého slobodnom rozhodnutí.

 

Výpočty majú výlučne informatívny charakter a autor nezodpovedá za prípadný nesúlad výpočtu so skutočnosťou!

autor: JK – účtovníctvo, s. r .o.