Blog Column

Showcase blog posts in a classic column arrangement

Hlavné zmeny v platení daní, odvodov a ostatné dôležité zmeny v roku 2020 v kocke!

jk-uctovnictvo • 31. mája 2020

Od 1.1.2020 sa zvyšuje minimálna mzda na sumu 580,- EUR …


Daňová optimalizácia 2015 a 2016

jk-uctovnictvo • 11. januára 2016

Po množstve obmedzení na nákladovej strane podnikateľov ostalo ešte niekoľko …


Tak mám sa “samozamestnať”?

jk-uctovnictvo • 3. decembra 2015

Prechádzam zo živnosti na „sročku“, čo s mojimi sociálnymi a zdravotnými odvodmi? …


Služobné cesty v tuzemsku a v zahraničí

jk-uctovnictvo • 3. júla 2015

Tento týždeň som sa zúčastnil na školení, ktorého témou boli …