Blog Column

Showcase blog posts in a classic column arrangement

Hlavné zmeny v platení daní, odvodov a ostatné dôležité zmeny v roku 2015 v kocke

jk-uctovnictvo • 8. januára 2015

Zvyšuje sa odpočítateľná položka pre platenie odvodov z dôhod o brigádnickych prácach …


Nové sadzby stravného

jk-uctovnictvo • 11. novembra 2014

Podľa §5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných …


Ako (ne)platiť daňové licencie

jk-uctovnictvo • 13. októbra 2014

V tomto roku asi najviac v podnikateľskej verejnosti rezonuje téma daňové licencie …


Používanie motorového vozidla na podnikateľské účely

jk-uctovnictvo • 23. septembra 2014

Každý začínajúci podnikateľ rieši dilemu či a hlavne ako používať motorové …