Blog Column

Showcase blog posts in a classic column arrangement

Podnikanie a prevádzka v súkromnej nehnuteľnosti

jk-uctovnictvo • 6. marca 2013

Mnohí podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť …


Hlavné zmeny v platení daní a odvodov v roku 2013 v kocke

jk-uctovnictvo • 18. januára 2013

Od 1.1.2013 je platná novela zákona o dani z príjmov č. 595/2003 …


Investíciami do vedy a výskumu k vyššej životnej úrovni

jk-uctovnictvo • 15. januára 2013

Investície do vedy a výskumu sú obrovským dlhodobým prínosom pre …


Fenomén dobrého a zlého účtovníka

jk-uctovnictvo • 3. januára 2013

Každý kto si založí malú obchodnú spoločnosť začne ihneď po …