Blog Column

Showcase blog posts in a classic column arrangement

Zoznam subjektov oslobodených od dane z pridanej hodnoty (DPH)

jk-uctovnictvo • 10. septembra 2014

Oslobodené od dane z pridanej hodnoty sú: poštové služby podľa § …


Hlavné zmeny v platení daní, odvodov a ostatné dôležité zmeny v roku 2014 v kocke!

jk-uctovnictvo • 9. februára 2014

Znižuje sa sadzba dane pre právnické osoby na 22% Zvyšuje …


Ako správne vystavovať faktúry

jk-uctovnictvo • 23. decembra 2013

Často sa vo svojej praxi stretávam s rôznymi kreatívnymi spôsobmi ako …


Zrušme zákon o DPH!

jk-uctovnictvo • 2. októbra 2013

Daň z pridanej hodnoty je citlivá téma. Každé jej percentuálne zvýšenie …